dijous, 8 d’abril del 2010

RAID GARRAF 2010 i OPEN RAID GARRAF

dissabte 8 de maig de 2010
Vilanova I la Geltrú (Barcelona)


PROGRAMA:
De 7h a 8h 30’ recepció d’equips i entrega documentació
Lloc: Pistes Atletisme

8h 30’- reunió informativa

9h.- sortida categories Copa Catalana (3 corredors en cursa) i Elit (2 corredors).
9h 30’- sortida categoria Open

17h- previsió arribada primer equip Elit
20h- tancament arribada

20h- pasta party

20h 30’.- entrega de premis.

DISCIPLINES:
- BTT
- Orientació urbana
- Patins línia
- Tresc
- Orientació específica
- Cordes (ràpel)
- Escalada

MATERIAL
EQUIP:
- Contaquilometres
- farmaciola
- Xiulet
- Portamapes btt
- Brúixola
- Retolador fluorescent
- Telèfon mòbil
-
INDIVIDUAL
- BTT
- Quit reparació btt
- Paravents
- Manta tèrmica
- Frontal
- Arnes
- Bagues de seguretat
- 3 mosquetons seguretat
- Vuit i xum o grigri
- Patins en línia
- Proteccions per patinar (genolleres, colzeres)
- Guants per rapelar
- Casc btt
- Bidó o bossa per hidratació mínim 1l
- 3 galetes energètiques o gels
- Motxilla gran per portar patins

MATERIAL RECOMANAT
- Pals per patinar
- Peus de gat (un parell per equip)

PREUS INSCRIPCIÓ
.- 30 € Per persona (federat FEEC raids, Fedo raids i Fcoc raids.
- llicencia i assegurança temporal de dia FEEC


INSCRIPCIÓ.
- omplir el formulari
- fer el pagament al compte :
La caixa 2100 0024 91 0200841924 posant el nom de l’equip que consti a la fitxa d’inscripció.
- Enviar el formulari, el reguard del full de pagament i la copia de les llicencies federatives d’una d’aquestes dues maneres:
o Al Fax nº: 93 814 07 02
o Al correu electrònic . rbelascoain@vilanova.cat

FORMULARI:
Nom de l'equip:
Localitat o provincia
Categoria: Copa Catalana Elit Open

Corredor 1.
DNI:
Nom:
Cognoms:
Data Naixement:
Telèfon:
e-mail:
Direcció:
Població:
Codi Postal:
Provincia:
Federació:
Tipo llicencia i nº:
Club:

Corredor 2:
DNI:
Nom:
Cognoms:
Data Naixement:
Telèfon:
e-mail:
Direcció:
Població:
Codi Postal:
Provincia:
Federació:
Tipo de Llicencia i nº
Club:

Corredor 3:
DNI:
Nom:
Cognoms:
Data naixement:
Telèfon:
e-mail:
Direcció:
Població:
Codi Postal:
Provincia:
Federació:
Tipo de llicencia i nº:
Club: